medyauzmani.com
Zeytin hırsızlarına karşı sert ve büyük önlemler alındı – Dost Haber

Zeytin hırsızlarına karşı sert ve büyük önlemler alındı

Vali Sheldak’ın öncülüğünde, bu yıl aynı tasarımla devam edecek ve Ekim ayında başlayacak olan zeytin toplama dönemi öncesi yapılan çalışmalar sonucunda alınan tedbirlerle hırsızlığın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

26 Eylül 2022 tarihinde Edremit bölgesinde gerçekleştirilen toplantıda, sorunun çözümüne yönelik talepler, Vali Sheldak imzalı ‘Genel Nizamname’ üzerinden tüm katılımcılar tarafından yapılan değerlendirmelerle karşılandı. Valilik de alınması gereken sıkı tedbirlere ilişkin genelge yayınladı.

Balıkesir Körfezi bölgesi olarak adlandırılan Edremit, Haveran, Burhaniya, Gomic ve Ayvalık bölgeleri ile Erdek ve Bandırma bölgelerinde ağırlıklı olarak tarımsal üretim için zeytin yetiştiren üretici, alınan kararlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Sheldak’a teşekkür etti. Konuya duyarlılığından dolayı.

İl tarım ve güvenlik sektörü toplantılarında ve üreticilerle yapılan toplantılarda; Hasat mevsiminde meydana gelen zeytin hırsızlığına ilişkin şikayetlere ek olarak, valiliğe çok sayıda şikayet geldiği bildirildi. Bölge valilikleri, belediyeler, kolluk birimleri, ziraat müdürlükleri, ekim ve çiftçi mallarını koruma odaları ile yapılan görüşmelerde, hasat mevsiminde zeytinliklerde çok sayıda hırsızlık olayı meydana gelmiş ve bu olayların sadece bir kısmına konu olmuştur. şikayetlere yol açmış ve bu geniş durum zeytin üreticilerine zarar vermiştir. Valilik tarafından yayınlanan genel bir talimatta:
“Mevzuat hükümleri doğrultusunda zeytin hırsızlığının önlenmesi ve üreticilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla; Edremit, Haveran, Burhaniya, Gömeç, Ayvalık, Erdek sınırları içerisinde aşağıdaki davaların yürütülmesine karar verilmiştir. ve Bandırma ilçeleri.

Hasat mevsiminde zeytinliklerde meydana gelen hırsızlıkları önlemek için.

1- Hasat mevsiminde zeytin satın alan her türlü işletme, fabrika, kuruluş ve kişiler. Satın alma işleminin kayıt altına alınabilmesi için satın aldıkları yerlerde kamera bulunması,
2- Alıcının, ilgili Ziraat Odası tarafından verilen ad, soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası, çiftçi belgesi veya Alıcının bulunduğu bölgede Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi (ÇKS) talep etmesi gerekmektedir. ait olduğu tarih ve saatin belirtilmesi, bu bilgilerin düzenli olarak belirtilmesi. olarak kayıt olmak
3- Alıcının, kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine kaydedilen bilgileri ve kamera kayıtlarını sağlaması halinde,
4- Kaymakamlıklar tarafından satın alınan kurum, fabrika, müessese ve şahısların satın alma süreçlerinin düzenli olarak denetlenmesi, bu amaçla emniyet, jandarma, belediye, ziraat ve vergi müdürlüklerinden bir komisyon oluşturulmuştur.
5- Başak toplama döneminin ilçede veya mahalle bazında başlama tarihinin kaymakamlıklar tarafından belirlenerek ilan edilmesi, belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odasının görüşleri alınarak izin verilmemesi, hasat. Bu tarihten önceki çivilerden,
temin edilmiş olacak.

Belirlenen kurallara uymayanlar hakkında ilan edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yasal tedbirler alınacak ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacaktır.Bu hususta denetimler yapılacaktır. jandarma amirleri ve emniyet müdürlükleri tarafından sorumluluk alanlarına uygun olarak yürütülür ve sonuçlarına göre idari işlem yapılır. İlgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon ilçe müdürlükleri tarafından sağlanacak, iş ve işlemler yakından izlenecektir. Yönetmelikler dahildir.

Vali Sheldak konuyla ilgili Valilik Bülteni’nin yanı sıra zeytin üreticilerinin hırsızlığına karşı önleyici tedbirleri içeren “Genel Yönetmelik”i yayınladı. Başvurunun en yüksek öncelikli çalışma kapsamında değerlendirileceği ve hassasiyetle yürütüleceği belirtilen yayında,
“Yapılan değerlendirmeler ışığında, hasat mevsiminde zeytinliklerde meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenmesi için aşağıdaki çalışmalar yapılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.

Zeytin hırsızlarına karşı sert ve büyük önlemler alındı

1- Zeytin hasat mevsiminin yaşandığı Ekim ayının başından Ocak ayının sonuna kadar olan süreçte, özellikle yol ve yollarda bu konuda hassas olan yol kontrol, asayiş ve trafik şoku uygulamalarının artırılacağı, kontroller sabah erken ve öğlen-akşam saatlerinde verilecektir.
2- Zeytinlik alanlarının bulunduğu alanlarda, yan yollar da dahil olmak üzere resmi ve sivil araçların devriye faaliyetleri ile alanın tam kontrolü sağlanacaktır.
3- Çiftçi Mal Koruma Başkanlıkları, Başkent Belediyesi ve bölge belediyelerinin zeytinliklerde koruma ve kontrol faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri için araç ve personel temini sağlanacaktır.
4- Jandarma birimleri önleyici faaliyet olarak drone, fotokapan ve mobil plaka tanıma sistemi başta olmak üzere uygun teknik araçları kullanacaktır.
5- Motosiklet ve motosikletlere jandarma ve güvenlik birimlerince yoğun denetim yapılacak, denetim özellikle akşam saatlerinde artırılacak.
6- Komando birlikleri, özellikle Edremit, Haveran ve Ayvalık illerinde önleyici faaliyetlerde bölge jandarma komutanlığı tarafından da kullanılacak.
7- Bölge valilikleri tarafından bu konuda yayınlanan Valilik genelgesinin tam olarak uygulanması için gerekli tedbirler alınacak ve koordine edilecektir.
8- Tugay valilikleri tarafından zeytin üretilen mahalle muhtarları bilgilendirilecek ve gerekirse ilgili birimlerin katılımıyla toplantılar yapılacaktır.
9- İlgili birimler arasında aktif işbirliğinin sağlanması amacıyla bölgelerin valilikleri tarafından bir grup yazı oluşturulacaktır.
10. Uygulamada birlik ve eşgüdümü sağlamak için tüm ilçe kaymakamlıklarının birbirleri ile iletişim halinde çalışması sağlanacaktır.
11- Alana kurum içi zeytin toplama işçisi olarak gelen işçilerin, Kimlik Bildirme Yasası uyarınca tebligat yapmaları sağlanacaktır.
12. İlçe ilçeleri, ilçelerinde zeytin ürünü satan kurum ve kuruluşların gerekli bilgileri (mahalle, ada ve zeytin parselinin bulunduğu arazi bilgileri, ihaleyi alan kişinin kimlik ve iletişim bilgileri) kendilerine vermelerini sağlayacaktır. ilgili kolluk kuvvetleri birimi. Tedbirler dahildir.

Bu kapsamlı tedbirlerle, birçok ailenin temel geçim kaynağı olan ve geniş bir üretici kitlenin ilgisini çeken zeytin yetiştiriciliğinde yaşanan bu önemli sorunun önüne geçilmesi bekleniyor.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın