medyauzmani.com
TİSK’ten Kadın İstihdamı Araştırması – Anayurt Gazetesi – Dost Haber

TİSK’ten Kadın İstihdamı Araştırması – Anayurt Gazetesi

Türkiye İşveren Sendikaları Federasyonu (TİSK) tarafından yürütülen Kadın İstihdamı Araştırması’na göre, güvenli ve esnek yarı zamanlı çalışma yöntemleri, kadınların istihdama katılımının önünü açmanın anahtarı olarak görülüyor.

TİSK, kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda toplumun nabzını tutmak için “Kadın İstihdamı Araştırması” gerçekleştirdi.

6-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinden katılımcılar araştırmaya dahil edildi. Katılımcıların çoğunluğunu büro ve saha çalışanları oluştururken, emekliler, işsizler ve öğrenciler de çalışmada temsil edilmiştir. Araştırmaya cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi gibi demografik ayrımlarda Türkiye gerçeğini yansıtan dengeli bir katılım sağlanmıştır.

Araştırmaya göre çalışan kadınların yarısı, çalışma hayatında kadınlara erkeklerle aynı koşullarda muamele edilmediğini belirtti. Her 3 erkekten 1’i kadınlarla ilgili bu ifadeyi vurgulayacak şekilde yanıt verdi.

Çocuğu olan ve olmayan kadınlar arasında, çocuklu çalışan kadınların cinsiyete dayalı ayrımcılığa uğrama olasılıklarının daha yüksek olduğu bildirildi.

– Erkekler de kadınların istihdamda tercih edilmediğini vurguladı

Katılımcılara göre kadınların en dezavantajlı olduğu alan terfi ve gelişim fırsatlarıdır. İş tercihi olmaması ikinci sırada, doğum/bakım izni nedeniyle iş kaybı üçüncü sırada yer aldı. Yaklaşık 5 kişiden 2’si bu alanlara başvurmuştur.

İstihdamda kadınları tercih etmediğini belirten erkek sayısı (%39), kadın sayısından (%34) daha fazladır. İstihdamda cinsiyetten yoksunluk algısı en çok yüzde 63 ile ilköğretim ve okul öncesi eğitime sahip kişilerde görülürken, eğitim düzeyi yükseldikçe bu oranın düştüğü belirlendi.

Her iki kadından biri cinsiyete dayalı tutumlarla karşı karşıya

Beyaz yakalı 2 kadın çalışandan 1’i işyerinde cinsiyetçi bir durumla karşılaştıklarını söyledi. Bu tür deneyimler veya sertifikaların yüksek eğitimli grup arasında bile çok yaygın olduğu bulunmuştur. İki çocuğu olan her kadın işçinin yaklaşık yarısı, doğum/bakım izni nedeniyle işini kaybedebileceğini söyledi.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 80’i geleneklerin ve sosyal geleneklerin kadın istihdamının önündeki en büyük engel olduğuna inanıyor. Bakım hizmetlerinin daha erişilebilir hale getirilmesi Pozitif ayrımcı uygulamalar, kadın istihdamının önünü açacak taktikler olarak görülmektedir.

Yarı zamanlı çalışma modellerinin yaygın olduğu, yeni nesil ve esnek çalışma olanaklarının daha yaygın olduğu ülkelerde kadınların istihdama katılımının önemli ölçüde arttığı bilinmektedir. Türkiye, esneklik ve kadın istihdamı açısından halen OECD ülkeleri ortalamasının altındadır.

Araştırmada, 10 kişiden 9’u esnek, güvenli yarı zamanlı çalışma yöntemlerini kadınların istihdama katılımının önünü açmanın anahtarı olarak görüyor.

TİSK’in daha önce yayınladığı esnek çalışma raporu, güvenceye dayalı olarak yaygınlaştırılacak bu yöntemlerle 1,5 milyon kişinin kayıtlı istihdama katılmasının mümkün olduğunu teyit ediyor. Bu potansiyel işgücünün büyük çoğunluğunun kadın ve gençlerden oluşacağı düşünülebilir.

Kadınların destek mekanizmaları güçleniyor

Ankette 2 kişiden 1’i iş yerinde kadınlara yönelik destek mekanizmalarının olduğunu söyledi. Olumlu eylem olarak da adlandırılan bu mekanizmalar arasında kadınlara karşı kullanılan “yumuşak dil” en yüksek yüzdeye (%48) sahip bölge oldu.

Ayrıca, çeşitliliği destekleyen kurumsal süreçleri belirten katılımcılar tarafından vurgulanan diğer mekanizmalar yüzde 32 ile istihdam önceliği, yüzde 25 ile eğitim desteği ve koruyucu/bakım desteği olmuştur. Her 5 çalışandan 1’i, önde gelen yabancı ve Türk firmalarının çalışma hayatlarında uyguladıkları terfi ve yedek kontenjanlar olduğunu belirtmiştir.

“TİSK kadın istihdamını desteklemeye devam edecek”

Araştırmanın değerlendirilmesinde TİSK’in kadın istihdamının desteklenmesi alanında dünyada ve Türkiye’de örnek teşkil eden uygulamaları hayata geçirdiği vurgulandı ve şu bilgiler sunuldu:

Ekosistemindeki Türkiye’nin en güçlü şirketleri ile ülkemizde UN Women’ın ‘He için o’ kampanyasına destek veriyor. Bu doğrultuda hayata geçirdiği tamamı kadın ürün grubu ile BM ödüllü bir uygulama, kadın istihdamının ilk örneklerine kadar. Terfi, yedekleme ve eğitim planlarında kadınlara geçiş kotalarından gözlük/cinsiyet sözlüğü gibi toplumsal cinsiyet ayrımcılığını ve iş hayatındaki davranışları ifade etmeye yönelik sosyal yardım uygulamalarına kadar pek çok örnek verilebilir. potansiyel işgücüne yönelik pek çok uygulama ile çalışma hayatı.” Kız çocuklarına yönelik istihdam ve eğitim programları, burslar ve kadın girişimciliğine yönelik destekler birkaç örnek arasında sayılabilir. TİSK, kadın istihdamını desteklemek ve güzel örneklerle öncülük etmek için bu konuyu gündemde tutmaya devam edecektir. Bu doğrultuda “Ortak Yarınlar” başvuruları bu aydan itibaren başlıyor. Ödül Programınız Çeşitlilik ana teması altında kadınların iyi uygulamaları ödüllendirilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın