medyauzmani.com
“OSGB kaldırılmalı” – Anayurt Gazetesi – Dost Haber

“OSGB kaldırılmalı” – Anayurt Gazetesi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İş Sağlığı ve İş Hekimliği Şubesi (ISIH) ile Meslek Tabipleri Birliği (İYHD) Ankara’da TTB’de ve birçok ilin sağlık odalarında ortak basın toplantısı düzenledi. profesyonel doktorlar. ve bunların çözümleri.

TTB’de düzenlenen basın toplantısında konuşan TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, neoliberal politikaların bir ürünü olan Sağlıkta Dönüşüm Programının işçiler için ne anlama geldiğinin en çok pandemide ortaya çıktığını söyledi. İşçilerin zorla çalıştırıldığını ve vardiya düzenlerinin kalabalık olduğunu hatırlatan Bulut, bu dönemde büyük önem taşıyan işyeri hekimliğinin Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nin (OSGB) kiraya dayalı yapılanmasıyla kuşatıldığını belirtti.

İYHD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Figen Şahbaz, tedavi hizmeti vermek, reçete ve rapor yazmak dışında; Çalışanların sağlığına uygun bir işte istihdam edilmesini sağlamak, hastalıklara yakalanmalarını önlemek, meslek hastalıklarını ortadan kaldırmak, tehlikeleri önlemek gibi görevleri olduğunu belirtti. OSGB modelinin yarattığı sorunlara değinen Shahbaz, “Halkın, çalışmanın ve bilimin çıkarına olan, mesleki bağımsızlığa saygı duyan, işçi sağlığı ve güvenliğini gözeten bir model tasarlamak tarihi bir görevdir” dedi.

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Muharrem Baytmore, sağlık sistemi krizinin sonucuyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Sağlık çalışanlarının yaşadığı her sorunun sağlık hakkına erişmeye çalışan hastalara yansıdığını kaydeden Bettimore, “OSGB’lerin rant odaklı yapısını değiştirmemiz ve sağlık propagandasını yeniden yayınlamamız gerekiyor” dedi.

Ankara Tabip Odası İş Sağlığı ve İş Hekimliği Odası Başkanı İşyeri Hekimliği Kurulu Başkanı Dr. Bukit Gülhan, tıp mesleğinin bu alanda gördüğü sorunlara karşı örgütlü bir mücadele yürütmenin önemini vurguladı.

İş Sağlığı ve İş Hekimleri Şube Sekreteri TTB Dr. Selçuk Çelik, işyerindeki birçok doktorun SGK priminin üzerinde asgari ücret aldığını ve maaşının geri kalanını elden aldığını belirtti. 50-60 işyerine bakan bir işyerinde doktorun işçilere sağlık hizmeti sunamayacağını vurgulayan Çelik, “OSGB, işyeri uzmanı istihdamına güveniyor. Halka veya işçilere değer katmaz, farklı sermaye grupları oluşturmaya hizmet eder. OSGB’nin tamamen kaldırılması için savaşıyoruz.

Sözlerin ardından ortak basın açıklaması TTB İş Sağlığı ve İş Sağlığı Şube Başkanı Dr. Metehan Akbulut okudu. Profesyonel doktor ücretlerinin tarihin en düşük seviyesine düştüğünü kaydeden Akbulut, “Çalışma koşullarımız çok ağırlaştı ve iş güvencemiz ortadan kalktı. Maaşlarımız düzenli ödenmiyor. Sosyal medyaya yeterince yatırım yapılmayarak geleceğimiz gasp ediliyor. OSGB’den Güvenlik Kurumu (SGK) primleri Kullandığımız araç ve yakıtların yanı sıra bilgisayar ve internet gibi masrafları da ödemek zorundayız. Bakanlık tarafından etkin denetimler yapılmamaktadır ama daha da önemlisi mesleki bağımsızlığımız her geçen gün erozyona uğramaktadır.”

340 bin işyerinde çalışan 14 bine yakın işyeri hekiminin sorunlarına çözüm istediğini söyleyen Akbulut, iş sağlığı hizmetlerinin daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde nasıl uygulanacağından çok çalışma koşullarından bahsetmeleri gerektiğini belirtti. Akbulut, bunun nedeninin işçi sağlığını küçük bir maliyet unsuru olarak gören ve bölgeyi pazarlayan işverenlerle siyasi güç olduğunu belirtti.

Ankara Ticaret Odası OSGB başkanları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın OSGB’lerin geleceğini görüşmek üzere 15 Eylül’de bir toplantı yapacaklarını medyadan öğrendiklerini doğrulayan Akbulut, başta meslek örgütlerini ve sendikaları davet etmeyerek yanıt verdi. TTB ve İYHD, bu toplantıya. Akbulut, “Toplantıda sanki başka bir iş sağlığı ve güvenliği sorunu yokmuş gibi en büyük sorun doktorların işyerindeki ücretleri ve işçi sayısına göre hesaplanan çalışma saatlerinin uzunluğuydu” dedi. ailelerini her yıl cinayetler için feda ediyoruz; onlar tanınmayan, görülemeyen meslek hastalıklarını bile umursamıyorlar.”

Akbulut, Türkiye’nin ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci sırada olduğunu ve iş sağlığı hizmetlerinin işverenler için mutlak bir sözleşme yükümlülüğü olarak değil, küçük bir maliyet olarak görülmesi nedeniyle meslek hastalıkları teşhisi koymak istemediklerini ifade etti. . Çalışan.

“İş sağlığı hizmetlerinin önleyici özü ve kamusal niteliği dışında var olması düşünülemez. Ancak mevcut ortamda piyasanın, işverenin insafına bırakılmış, kamusal özünden kopmuş durumdadır. Çalışma Bakanlığı ve 10 yıl önce yürürlüğe giren 6331 Sayılı Sağlık Kanunu İş Güvenliği Kanunu ile ne yazık ki iş sağlığı ve güvenliği alanını işverenlerin insafına bırakmıştır. Bu işi en düşük maliyetle yapıyormuş gibi yapıyor. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin asıl gücü olan sağlık profesyonellerini ve iş güvenliği uzmanlarını görüyor, OSGB’ler tarafından küçük maliyet unsurları olarak görülüyor ve bu alanda sorunların derinleşmesine neden oluyor.”

Son olarak Akbulut, meslek doktorlarının işçiye ayırdığı yetersiz sürenin uzatılması ve çalışma ortamının iyileştirilmesi, meslek kuruluşları ile istişare edilerek gerekli düzenlemelerin yapılması ve TTB’den alınan yetkilerin geri verilmesi talebini dile getirdi.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın