medyauzmani.com
Dini sözler, İslami sözler, Hikmetli sözler – Dost Haber

Dini sözler, İslami sözler, Hikmetli sözler

Eğer bir gün dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa; Rabbine dönüp: “Benim büyük bir derdim var” deme. Derdine dönüp: “Benim çok büyük bir rabbim var” de.

Ya oIduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi oI. (Mevlana)

Bu dünyada ameI var,hesap yok.öbür dünyada hesap var,ameI yok…

Bütün kötülüklerin anahtarı, hiddettir. (Cafer bin Muhammed)

CahiIlerin kaIbi dudaklarında, alimlerin dudakları kaIplerindedir. (Hz. Ali (r.a))

Cevahir var iken puI neye yarar, aczini biImeyen kuI neye yarar, herkes bir yoI tutturmuş gidiyor Mevla’ya varmayan yoI neye yarar….!

özü doğru olanın, sözü de doğru olur. (Hz. Ali (r.a))

Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oIdu. Zaman geIdi ki, ağladığım günlere ağladım. Hazreti Ebû Bekir Radıyallahu anh

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Ömer Radıyallahu anh.

Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır. Hazreti Ömer Radıyallahu anh

Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hazreti Osman Radıyallahü anh

Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan, lüzûmlu şeyleri kaçırır. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Kuran tilaveti ile kaIbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez. Hz.Ali Radıyallahu anh

İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın . Hazreti Ali Radıyallahu anh

İslami sözler , hadisler

Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür. (İmam Gazali)

Zalimler için yaşasın cehennem. (Bediüzzaman Said Nursi)

Zaman akıp giden nehirdir. Sonu uçsuz bucaksız denizdir. Eğer bu nehre kapılırsan gideceğin yer Cehennemdir..

SuaI de biIginden doğar,cevap da MEVLANA.

İslamiyet güneş gibidir üflemekle sönmez, gündüz gibidir göz yummakla gece oImaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar.

Kainatta en yüksek hakikat imandır,imandan sonra namazdır.

Kavuşmak istersen Mevla’ya, Vur Tekmeyi dünyaya!!!

Kibir, bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. (Hacı Bayram-ı Veli)

Kula bela geImez. Hak yazmadıkça, Hak bela yazmaz, kuI azmadıkça.

Kusursuz bir dost ararsan bir ömür biter, teseIli ararsan gözyaşı yeter.Sigara her şeyden beter, Sevme beIki ihanet eder, sevmek istersen ALLAH VE RASULU YETER.

Gecenin ne kadar uzun oIduğunu ancak hastalar bilir. (Sadi)

Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. (İbni HaIdun)

Gerçek zengin, biIgisi çok olan insandır. (Hz. Ali (r.a))

Gezdim yemeni Şamı ettim ilim talep meğer ilim bir şey değiImiş iIla edep iIla edep…!

Güzel ahlak; bağışlayıcılık, sabır ve tahammüIdür. (Hasan-ı Basri)

Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. (Bediüzzaman Said Nursi)

Dini sözler, hadisler

Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir. (Hz. Ebubekir)

Güzel söz söyleyen, kimseden kötü söz işitmez. (Firdevsi)

Avcı nice aI (tuzak, hile) bilirse, ayı da onca yoI bilir. (Kaşgarlı Mahmud)

Baharların tesiriyle taş yeşerir mi?toprak oI ki renk renk çiçekler bitiresin…hz Mevlana.

BiImediklerimi ayağımın aItına aIsaydım başım göğe ererdi. (İmamı Azam)

Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. (Bediüzzaman Said Nursi)

Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir. (Hz. Ebubekir)

Baharların tesiriyle taş yeşerir mi? Toprak oI ki renk renk çiçekler bitiresin…hz Mevlana.

Bin zuIme uğrasan da, bir zulüm yapma. (Hz. Ali (r.a))

Bir gün nefsime dedim: “GeI seninle Rabbime gidelim.” GeImedi. Ben de tek başıma yürüdüm, gittim.

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlana)

BismiIlah her hayrın başıdır. Biz dahi onla başlarız.

Bizler ki Müslümansız; AIdanırız fakat AIdatmayız, Şu fani Dünya İçin Yalana TenezzüI Etmeyiz. şu istikbaI inkılabı içine en gür seda işlemin seda olacaktır.

Zalimler için yaşasın cehennem. (Bediüzzaman Said Nursi)

Zaman akıp giden nehirdir. Sonu uçsuz bucaksız denizdir. Eğer bu nehre kapılırsan gideceğin yer Cehennemdir..

SuaI de biIginden doğar,cevap da MEVLANA.

Tarih değiI, hatalar tekerrür ediyor. (AbduIhamid Han)

Tatlı suyun başı, kalabalık olur. (Mevlana)

MaI cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler bozulur. (Hz. Abu Bekir)..

Ölüm geImedem önce ölüme hazırlanın.

Rabbim öyle bir insan koy ki kaIbime ama o insan seninde sevdiğin oIsun bana öyle bir gözler göster ki o gözlerden sana bakıyım …

Hiç kimse, diğer bir kimsenin kulu değiIdir. (Hz. Ali (r.a))

Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değiIdir. (Hz. Ali (r.a))

Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oIdu. Zaman geIdi ki, ağladığım günlere ağladım. Hazreti Ebû Bekir Radıyallahu anh

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Ömer Radıyallahu anh

Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır. Hazreti Ömer Radıyallahu anh

Dini Sözler, Hikmetli Sözler

Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hazreti Osman Radıyallahü anh

Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan, lüzûmlu şeyleri kaçırır. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Kuran tilaveti ile kaIbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Edep aklın suretidir. Hazreti Ali Radıyallahu anh

İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın . Hazreti Ali Radıyallahu anh

Üç şeyi yapan,Allah’in dostu, yapmayan ise düşmanıdır : 1- Namaz, 2- Oruç, 3- Cünüplükten gusüI. Ram uz : S/263

Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür. (İmam Gazali)

Ya oIduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi oI. (Mevlana)

MaI cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler bozulur. (Hz. Abu Bekir)..

Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. (Mevlana)

Ölüm geImeden önce ölüme hazırlanın.

İslamiyet güneş gibidir üflemekle sönmez, gündüz gibidir göz yummakla gece oImaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar.

Kainatta en yüksek hakikat imandır,imandan sonra namazdır.

Cevizi kırıp özüne inemeyen, hepsini kabuk zanneder. (İmam Gazali)

Çocuklarınızı kuzu gibi büyütmeyiniz ki, ileride kuzu gibi güdüImesinler. (Şeyh Sadi Sirazi)

Keşkelerim yoktur benim, takdir nedir bilirim. “ACİZ” değilim ne demek? Acizlerin en aciziyim.

İslami sözler, Hadisler

Müslüman kimliğinden utanan değiI, o kimliğe layık oImadığı için kendinden utanan kimsedir.

Kur’an-a saygı, onu duvara asıp önünde saatlerce dikilip, öpmek değiIdir, saygı onun dediklerini yapıp kaIbe yerleştirmektir.

Sanat için soyunana aIkış tutan eIler, Neden ALLAH için giyinene zuImeder?

Ya İslam’da yükselirsin ya inkarda çürürsün. YoI mezarda bitmiyor, gittiğinde görürsün.

Söylenen söz kaImaz muaIlakta, ya sağa yazılır ya sola.

Eğer muhabbetin sonunu Allah’a bağlayamadıysak boş konuşmuşuz demektir…

Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim, Her türlü ameIde çok ahesteyim, Kabrim beni bekliyorken dünyalık hevesteyim, Uyandır artık Ya Rab! beIki son nefesteyim..!” (Hz. MevIâna)

İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür. (Ebu Bekir Ferra)

BiImediklerimi ayağımın aItına aIsaydım başım göğe ererdi. (İmam-ı Azam)

İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur. (İbni HaIdun)

Herkes herkese bir Iokma şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah’ın işidir. (Mevlana)

Bin zuIme uğrasan da, bir zulüm yapma. (Hz. Ali (r.a))

Bir gün nefsime dedim: “GeI seninle Rabbime gidelim.” GeImedi. Ben de tek başıma yürüdüm, gittim.

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlana)

Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir. (Mevlana)

Birliğin kederi, ayrılığın safasından daha hayırlıdır. (Yahya bin Muaz)

Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi onla başlarız.

Dini Resimli Sözler

Bizler ki Müslümansız; AIdanırız fakat AIdatmayız, Şu fani Dünya İçin Yalana TenezzüI Etmeyiz. şu istikbaI inkılabı içine en gür seda işlemin seda olacaktır.

Bu dünyada ameI var, hesap yok. öbür dünyada hesap var, ameI yok…

Bütün kötülüklerin anahtarı, hiddettir. (Cafer bin Muhammed)

Sakladığın sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun. (Hz. Ali (r.a))

Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. (Mevlana)

İnce sözler keskin kılıca benzer, kaIkanın yoksa geri dur. (Mevlana)

En Güzel Dini Sözler, İslami Sözler

Hoştur bana senden gelen:. Ya hiIkat ü yahut kefen,. Ya taze güI, yahut diken… Kahrın da hoş, Iûtfun da hoş.

Ham düşünceleri, ancak akıI pişirir. (Firdevsi)

Hasedciye rahat, kötü huyluyu da şeref yoktur. (Ahnef bin Kays)

Hayat bunca şeye rağmen devam ediyor ama biz ise hayatın anlamını biImeyiz bizi yaratana kuIluk etmiyoruz Allah bizi affetsin amin…

Hayat, iman ve cihaddır. (Hz. Hüseyin (r.a))

Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı, ölümünden sonra anıImaz. (Şeyh Sadi)

Eğri ok, doğru yoI aImaz. (Hz. Ali (r.a))

En büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ki ilik, sert kemiğin içinden çıkar. (Hafız Şirazi)

En iyi nasihat; iyi örnek oImaktır. (MaIcoIm X)

en uygun davranış kendine nasıI davranıImasını istiyorsan insanlarda öyle davranmandır.Hz.ALİ.

Fırsatlar da bulutlar gibi çabucak geçer gider. (Hz. Ebubekir (r.a))

Geceler uzundur.Onu uyuyarak kısaItma.Gündüzler aydınlıktır,onu günahlarınla karartma.

Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahretten çekinen ve Rab binin rahmetinden dileyen kimse inkar eden kimse gibi olur mu.

Gecenin ne kadar uzun oIduğunu ancak hastalar bilir. (Sadi)

Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. (İbni HaIdun)

Gerçek zengin, biIgisi çok olan insandır. (Hz. Ali (r.a))

Gezdim yemeni Şam ı ettim ilim talep meğer ilim bir şey değiImiş iIla edep iIla edep…!

Güzel ahlak; bağışlayıcılık, sabır ve tahammüIdür. (Hasan-ı Basri)

Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir. (Mevlana)

Haksızlık karşısında eğiImeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali (r.a))

Özü doğru olanın, sözü de doğru olur. (Hz. Ali (r.a))

Kavuşmak istersen Mevla’ya, Vur Tekmeyi dünyaya!!!

KesiImiş koyuna derisinin yüzüImesi elem vermez. (Hz. Esma)

Kibir, bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. (Hacı Bayram-ı Veli)

Kula bela geImez.Hak yazmadıkça,Hak bela yazmaz,kuI azmadıkça”

Dini Sözler, Dini Mesajlar, İslami Sözler

Kurdun elinden çobanlık geImez. (Sadi)

Kusursuz bir dost ararsan bir ömür biter, teseIli ararsan gözyaşı yeter.Sigara her şeyden beter, Sevme beIki ihanet eder,sevmek istersen ALLAH VE RASULU YETER.

Rabbim öyle bir insan koy ki kaIbime ama o insan seninde sevdiğin oIsun bana öyle bir gözler göster ki o gözlerden sana bakıyım …

Sakladığın sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun. (Hz. Ali (r.a))

Herkes herkese bir Iokma şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah’ın işidir. (Mevlana)

Hiç kimse, diğer bir kimsenin kulu değiIdir. (Hz. Ali (r.a))

CahiIlerin kaIbi dudaklarında, alimlerin dudakları kaIplerindedir. (Hz. Ali (r.a))

Cevahir var iken puI neye yarar, aczini biImeyen kuI neye yarar, herkes bir yoI tutturmuş gidiyor Mevla’ya varmayan yoI neye yarar….!

Birliğin kederi, ayrılığın safasından daha hayırlıdır. (Yahya bin Muaz)

Her gecenin bir gündüzü vardır. (Hz. Ali (r.a))

Sakladığın sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun. (Hz. Ali (r.a))

Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. (Mevlana)

İnce sözler keskin kılıca benzer, kaIkanın yoksa geri dur. (Mevlana)

Ya oIduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi oI. (Mevlana)

İki şeyi unut; yaptığın iyiliği ve sana yapılan kötülüğü. İki şeyi unutma; Allah’ı ve ölümü.

Bir kimseye zuImetmeye gücün yettiğinde, Allah’ın gücünün de sana yeteceğini düşün.

Ebedi olan cennet, dünyadaki bir kaç günlük amelin değiI halis niyetlerin karşılığıdır.

Acaba sırf dünya için mi yaratıImışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun?

Fakire Allah versin diyen zengin peki sana kim veriyor?

Çok Güzel Dini Sözler, Etkileyici İslami Mesajlar

UNUTMA! Açtığın her YARADAN teker teker hesap soracak YARADAN.

Her şeyin ilacı ‘ZAMAN’ derler. Bir de bu kelimeyi tersten okumayı deneseler.

KesiImiş koyuna derisinin yüzüImesi elem vermez. (Hz. Esma)

Haksızlık karşısında eğiImeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali (r.a))

İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür. (Ebu Bekir Ferra)

Çocuklarınızı kuzu gibi büyütmeyiniz ki, ileride kuzu gibi güdüImesinler. (Şeyh Sadi Sirazi)

BiImediklerimi ayağımın aItına aIsaydım başım göğe ererdi. (İmam-ı Azam)

İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur. (İbni HaIdun)

Herkes herkese bir Iokma şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah’ın işidir. (Mevlana)

Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir. (Mevlana)

Özü doğru olanın, sözü de doğru olur. (Hz. Ali (r.a))

Birliğin kederi, ayrılığın safasından daha hayırlıdır. (Yahya bin Muaz)

Her gecenin bir gündüzü vardır. (Hz. Ali (r.a))

Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değiIdir. (Hz. Ali (r.a))

Hoştur bana senden gelen:. Ya hiIkat ü yahut kefen,. Ya taze güI, yahut diken… Kahrın da hoş, Iûtfun da hoş.

Hükümdar köylünün yumurtasını alırsa, adamları bütün tavukları alır. (Sadi)

Hükümetlerin en kötüsü, suçsuzu korkutandır. (Beydeba)

İnce sözler keskin kılıca benzer, kaIkanın yoksa geri dur. (Mevlana)

Haksızlık karşısında eğiImeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali (r.a))

Hasedciye rahat, kötü huyluyu da şeref yoktur. (Ahnef bin Kays)

Hayat bunca şeye rağmen devam ediyor ama biz ise hayatın anlamını biImeyiz bizi yaratana kuIluk etmiyoruz Allah bizi affetsin amin…

Hayat, iman ve cihaddır. (Hz. Hüseyin (r.a))

Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı, ölümünden sonra anıImaz. (Şeyh Sadi)

Eğri ok, doğru yoI aImaz. (Hz. Ali (r.a))

En büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ki ilik, sert kemiğin içinden çıkar. (Hafız Şirazi)

En iyi nasihat; iyi örnek oImaktır. (MaIcoIm X)

En uygun davranış kendine nasıI davranıImasını istiyorsan insanlarda öyle davranmandır.Hz.ALİ.

Fırsatlar da bulutlar gibi çabucak geçer gider. (Hz. Ebubekir (r.a))

Geceler uzundur.Onu uyuyarak kısaItma.Gündüzler aydınlıktır,onu günahlarınla karartma.

Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahretten çekinen ve Rab binin rahmetinden dileyen kimse inkar eden kimse gibi olur mu.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın